Het verschil tussen robot en cobot - Cellro
Proces

Cobots in vergelijking met industriële robots

Cellro is leverancier van robotcellen, gebaseerd op industriële robots. Wij hebben bewust gekozen voor een focus op deze automatiseringsoplossing. Er wordt bij verspaning in de metaalindustrie echter steeds vaker overwogen te kiezen voor een cobot als oplossing. Cobots kunnen namelijk worden bestempeld als een laagdrempelige automatiseringsoplossing. In sommige situaties kunnen cobots daarom zeker geschikt zijn. Echter wordt er ook vaak een cobot gekozen waar een beladingsrobot een betere automatiseringsoplossing zou kunnen zijn. In dit artikel behandelen we op basis waarvan Cellro voor de metaalbewerkende industrie een advies bepaalde om de keuze te kunnen maken tussen ‘robot’ en ‘cobot’.

Wat is een cobot?

Een cobot, ook wel co-robot of collaborative robot, is een robot die ontworpen is om samen te werken met mensen. Het verschil met een robot is dat robots doorgaans ontworpen zijn om geautomatiseerd zelfstandig te werken. Het doel van een cobot is het bieden van ondersteuning bij het werk van machineoperators. Dit kan bijvoorbeeld het doorgeven of het vastklemmen van een product zijn. Menselijke handeling blijft een wezenlijk onderdeel van dit proces, in tegenstelling tot het proces dat robots doorlopen. Oorspronkelijk zijn cobots ontwikkeld voor directe fysieke interactie tussen mens en machine.

 

Cobots versus beladingsrobots

Flexibiliteit

Er zijn een aantal fundamentele verschillen tussen cobots en robots. Het grootste verschil zit in de bedieningssoftware. Een beladingsrobot is een universeel systeem. De software is dan ook toegespitst op het automatiseren van elk verspanend proces. Over het algemeen bestaat het idee dat cobots eenvoudiger zijn in hun bediening. De software van cobots heeft echter een nadeel t.o.v. die van robotsystemen. Het systeem is niet of nauwelijks zelflerend. Dit betekent dat veel wederkerende opdrachten die de cobot uit moet voeren telkens opnieuw ingevoerd moeten worden. Het systeem is simpel, maar niet ‘smart’ en heeft daarmee een beperkte integratie mogelijkheid. Ook is het combineren van product handling met pallet handling niet mogelijk. Beladingsrobots zijn daarentegen universeel, voorzien van alle benodigde functionaliteiten en worden gekenmerkt door hun flexibiliteit én bedieningsvriendelijke software. Daarnaast beschikken beladingsrobots over een eenvoudige inlayconfiguratie en een grippersysteem waarbij de robotgrippers afgestemd kunnen worden op het te verspanen product. De laatste tijd echter is de ontwikkeling bij cobots – en juist op dit gebied – relatief hard gegaan. Dit maakt de afweging in de toepassing van beide mogelijkheden vanzelfsprekend anders. De fundamentele verschillen blijven echter bestaan.

Opslag en product handling

Een ander verschil is de opslagcapaciteit. Robotcellen hebben afdoende slimme en ruime opslag, terwijl dit bij cobots veelal tot één tafel of één laag beperkt blijft. Automatiseren van meerdere series onbemand is daarmee niet mogelijk vanwege gebrek aan ruimte. Het grootste verschil op het gebied van product handling is de snelheid. Beladingsrobots werken veel sneller. Dit heeft te maken met de veiligheid. Een cobot moet namelijk trager werken om gevaarlijke situaties te voorkomen voor de mensen die met de cobot aan het werk zijn. Een beladingsrobot, zoals Xcelerate, werkt met een veiligheidszone om een veilige afstand tussen mens en machine te waarborgen. Daardoor kan de robot met een hoger tempo werken. Een ander probleem watin de metaalbewerking kan spelen bij het gebruik van cobots, is het beperkte handelingsgewicht. Standaard cobots die op dit moment op de markt verkrijgbaar zijn, hebben een handelingsgewicht tot maximaal vijftien kilo. Dit beperkt het productenpakket dat met een cobot bewerkt kan worden.

Efficiëntie en continuïteit

Beladingsrobots zijn direct, of wanneer later gewenst, uit te rusten met een dubbelgripper. Functionaliteiten als Fixture Exchange en Collet Exchange, Job Manager en een centreer- en omkeerstation, wat zorgt voor een hoogst efficiënt proces, zijn ook beschikbaar. Verder vormt een beladingsrobot één geheel met een net kabelpakket dat in de robot verwerkt zit. Bij cobots lopen de kabels buitenom. Beladingsrobots zijn uit hoogwaardige componenten opgebouwd en daarmee beter geschikt voor 24-uurs productie. Een beladingsrobot is bovendien beter bestand tegen vuil. Dit betekent dat een beladingsrobot ook in een vuile omgeving langdurig kan functioneren.

Volledigheid en functionaliteit

Een robotcel is meer dan een cobot of een robot alleen. Een cobot is op zichzelf een losstaande machine en nog geen compleet systeem. Dat wil zeggen dat onderdelen zoals een beladingunit, cobot grippers, et cetera hier niet standaard bij horen. Om van de cobot een volledig functionerend systeem te maken, is het dus noodzakelijk om extra onderdelen toe te voegen. Bij beladingsrobots kan je daarentegen wél spreken van een volledig functionerende cel. Het is een kwestie van ‘plug-and-play’.

Prijs

De aanschafprijs van een cobot ligt lager dan de aanschafprijs van een robotcel. Het verschil in de totaalprijs is daarentegen minder groot. Er zijn namelijk extra componenten nodig om van een cobot een compleet systeem te maken. Bovendien ligt het machinerendement van een beladingsrobot veel hoger. Dat heeft te maken met de volledigheid aan functionaliteiten waardoor er meer onbemand geproduceerd kan worden.

 

Conclusie

Samengevat spelen de volgende factoren een belangrijke rol in de vergelijking tussen cobots en beladingsrobots:

  • Robuustheid: de beladingsrobot heeft een langere levensduur dan een cobot
  • Snelheid: tot op heden mag een cobot niet sneller dan 250 mm per seconde, terwijl de maximumsnelheid voor een beladingsrobot een viervoud van daarvan is
  • Veiligheid: bij het werken met scherpe producten kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan indien men met een cobot werkt; een beladingsrobot werkt standaard met een veiligheidszone
  • Flexibiliteit en opslagcapaciteit: een beladingsrobot is een universeel en volledig systeem; een cobot is een complete robot maar is niet uit te breiden en heeft een beperkte opslagcapaciteit
  • Prijs-functionaliteitverhouding: een beperkt verschil in prijs, maar een groot verschil in functionaliteiten
  • Gewicht: een standaard cobot mag niet meer dan vijftien kilo tillen, terwijl dit voor beladingsrobots meerdere honderden kilo’s kan zijn
  • Efficiëntie: een gripperwissel en Fixture Exchange zijn bij een cobot niet mogelijk, wat de flexibiliteit en de inzetbaarheid sterk beperkt

Kortom, een cobot is vooral geschikt als instapmodel in automatisering voor bedrijven die minder ervaring hebben met robots. Verder lenen specifieke processen zich prima voor een cobotsysteem. In sommige gevallen kan men genoegen nemen met een lager machinerendement en het ontbreken van functionaliteiten die een beladingsrobot wel kan bieden. Dit is natuurlijk afhankelijk van veel specifieke parameters en omstandigheden en vraagt om een gedegen analyse.

 

Wanneer kiest u dan wel voor een cobot?

Het aantrekkelijke van een cobotcel is de relatief lage instapdrempel. De investering is lager dan die in een robotcel. Een cobot is ideaal om ervaring op te doen binnen het automatiseren. Programmeerervaring is geen vereiste. Dit maakt een cobot uitermate geschikt voor bedrijven met kennis van automatisering in huis. Buiten het automatiseren van verspanende processen kunnen cobots bovendien rendabeler zijn. In de montage- en verpakkingsindustrie werkt men bijvoorbeeld veel met producten die relatief licht zijn en waarbij bij uitstek sprake is van grote series oftewel identieke handelingen. Een cobot volstaat vaak in zo’n situatie. Ook in een schone werkomgeving, waarin de handelingen die uitgevoerd moeten worden slechts bestaan uit pakken en plaatsen, kunt u prima met een cobot uit de voeten. Echter blijft het gebrek aan flexibiliteit in dat geval een probleem.

 

Persoonlijk advies

Meer weten over de verschillen tussen cobots en beladingsrobots? Kom in contact met een van onze specialisten, Cellro staat altijd voor u klaar met persoonlijk advies.

Think ahead