Header impact robotautomatisering
Klant, markt en proces

Welke impact heeft robotautomatisering op mijn bedrijf?

U zit eraan te denken om uw (CNC-)machine te automatiseren met een beladingsrobot, maar u twijfelt of u in staat bent om uw bedrijfsprocessen aan te passen zodat u optimaal gebruik kan maken van die robot. Xcelerate, de beladingsrobot, is door de modulaire opbouw een zeer geschikte oplossing om laagdrempelig in te stappen. In dit blog leest u hoe gebruikers van Xcelerate dit hebben aangepakt.

Robotautomatisering: geen revolutie maar een evolutie

Een belangrijk inzicht dat nieuwe klanten van Cellro krijgen is dat robotautomatisering geen harde overgang is. Het is nooit het geval dat alle mogelijkheden die Xcelerate biedt, direct gebruikt worden. Onze Sales Engineer kijkt graag met u naar uw proces om te kijken wat de mogelijkheden zijn om Xcelerate toe te passen. Welke activiteiten kan de robot uitvoeren en op welke manier doet hij dat dan? En welke activiteiten lukt het niet om de robot te laten uitvoeren en moet een nieuwe oplossing voor bedacht worden, zodat het in het proces past? Daarnaast dienen er enkele randvoorwaarden aanwezig te zijn:

  • Machine is geschikt/voorbereid voor automatisering
  • Programma’s worden geschreven in een CAD-/CAM-systeem
  • U en mijn medewerkers zien het als voordeel/hulp in productie
  • Productspectrum laat het toe geautomatiseerd te produceren (d.w.z. veel diversiteit en kleine tot middelgrote series)
  • Mijn bedrijf staat er voor open nieuwe productie technologieën toe te passen

Als aan deze randvoorwaarden voldaan is, is het alsnog verstandig om laagdrempelig te beginnen en eerst de robot te leren kennen. Door de modulaire opbouw is het mogelijk om opties op een later moment toe te voegen. Bovendien leren machine operators de robot elke dag beter kennen, zodat ze steeds meer ideeën krijgen om de robot beter te gebruiken. Op het moment dat u nieuwe stappen in het proces herkent en door wilt optimaliseren, kan de Sales Engineer samen met u kijken hoe deze oplossing wordt toegepast. Het grote voordeel is dat de mogelijkheid bestaat om laag in te stappen. Dat is gunstig voor de investering en het leren omgaan met Xcelerate. Deze evolutie begint dus niet bij de machine, maar in het proces.

Wij zien dat klanten die Xcelerate hebben staan zelf heel innovatief zijn met de robot en oplossingen bedenken en toepassen die past bij hun product of proces. Misschien nog wel belangrijker is dat ook het systeem toelaat om deze innovatie toe te passen. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe vingers en inlays voor bewerkte producten.

Cellro denkt mee

Cellro adviseert niet alleen welke automatiseringsvorm het beste bij u zal passen, maar ook wat er in de periferie van de oplossing aangepast of aangeschaft moet worden. Automatisering is dan ook niet het inpassen van een robot in de huidige processen. Wij komen graag terug tot de kern en vragen dan ook altijd: wat is uw doel met automatisering, hoe ziet u het voor u en waarom wilt u automatiseren? Samen met de adviseur zou u dan kunnen kijken hoeveel van uw producten u zou kunnen automatiseren.

U zult dan zien dat het grote verschil zich zal voordoen in de procesbenadering en -planning. U zult merken dat waar voorheen losse series werden ingepland en werden beladen, u nu vooral kijkt naar processen en de planning van meerdere series. U moet zich gaan afvragen: hoe plan ik deze serie in? Hoe zorg ik ervoor dat zo’n machine zo lang mogelijk zijn werk kan doen en op tijd klaar is om producten aan te leveren in een volgend proces? Daarnaast kunt u gaan bedenken hoe u de tijd van een programma kan gebruiken om nieuwe series, die wellicht de hele nacht doordraaien, voor te bereiden. Een productie wordt dus niet meer ingericht afhankelijk van de mensen die op dat moment de machine kunnen beladen. In plaats daarvan stelt het u in staat om meer na te denken over het proces. Wanneer doe ik de kleinere series en wanneer zet ik Xcelerate aan om grote series door te laten beladen?

Bedrijfsprocessen optimaliseren voor bedrijven met eigen product(families)

Bedrijven in de metaalbewerkende industrie bewerken vaak ruw materiaal en/of halffabrikaten tot producten. Dat gebeurt geregeld op verschillende stations en bij verschillende machines. Wanneer op een van deze stations een procesverandering (bijvoorbeeld door robotautomatisering) plaatsvindt en opdrachten sneller of op andere tijdstippen worden afgehandeld, heeft dit natuurlijk ook invloed op de andere machines. Zonder verandering in die processen zal er niets anders ontstaan dan een harmonicaeffect dat u wellicht ook kent van het fileprobleem. Als er ergens een snelweg verbreed wordt, zullen er op een verder knooppunt meer auto’s zijn. Zonder oplossing daar, zullen de problemen alleen maar verplaatst worden. Het is daarom zeer belangrijk om te bedenken: wat is de verandering die ik teweegbreng met deze vorm van automatisering?

Meer weten?

Wilt u meer weten over automatisering of bent u benieuwd wat Cellro voor u kan betekenen? Neem contact op met een van onze experts.