Technologie

Industrial Vision: zien is geloven

Zien is geloven. Dit geldt ook in de techniek. In allerlei verschijningsvormen probeert de maakindustrie grip te krijgen op hun processen. Dit wordt meestal opgelost door bepaalde metingen uit te voeren voor (pre-inspectie), en na (post-inspectie) het proces. Het kan ook zijn dat er bepaalde gegevens nodig zijn van het product voor het productproces. Denk hierbij aan de coördinaten van het product zodat een robot deze kan oppakken (positionering).

Een veel toegepaste techniek voor het verkrijgen van deze gegevens is ‘Industrial Vision’. Dit is een robuuste cameraopstelling welke door middel van de juiste belichting beeld kan werken. Door het nemen van (een aantal) foto’s kan er door middel van beeldanalyse metingen en controles worden uitgevoerd. De kracht zit hem in de beeldanalysesoftware en de gebruikte verlichting. De software bepaalt wat met het beeld gebeurd. Hierin wordt bijvoorbeeld bepaald of een product naar wens is geproduceerd door dit beeld te vergelijken met een voorbeeld. De verlichting is belangrijk, omdat het te inspecteren object altijd duidelijk naar voren moet komen, zonder dat dit wordt beïnvloed door omgevingsverlichting. Denk hierbij aan zonlicht wat op een bepaald tijdsstip het object belicht.

Vision techniek is heel krachtig, omdat je in plaats van een lokale meting, van bijvoorbeeld een laser sensor of fysieke taster, meerdere metingen tegelijkertijd kan uitvoeren met een enkele foto. Daarnaast wordt Vision techniek ook gebruikt voor het lezen van een barcodes (Track en Tracing). Een nadeel van een Vision oplossing is dat er veel specifieke kennis voor nodig is en de oplossing vaak duurder is dan losse sensor techniek.

Camera’s

Er zijn twee groepen camera’s te benoemen: Smart Camera’s en Industriële Camera’s. Zoals de naam al aangeeft zit het verschil in intelligentie. De Smart cams hebben een processor en geheugen aan boord waarop de beeldverwerkingssoftware bevindt. De software wordt extern (op een pc) geprogrammeerd en gedownload naar de camera. Doordat de software zich op de camera bevindt heb je geen externe pc meer nodig. Vaak heeft een Smart cam digitale uitgangen beschikbaar voor bijvoorbeeld een goed/fout signaal, of een communicatieprotocol waarover de meetresultaten gecommuniceerd kunnen worden. Een nadeel van dit systeem is dat de aanschafprijs van een Smart camera vaak hoog is omdat alle intelligentie in de camera bevindt.

Een Industriële camera is de variant zonder beeldverwerkingssoftware aan boord. De camera geeft de directe beelden door via een bepaald protocol. Een externe pc moet deze beelden verwerken. Omdat de software op een pc draait is deze vaak onafhankelijk van het merk van de camera. De vision-bibliotheek die aanwezig is in de software is vaak meer uitgebreid dan die aanwezig is op een Smart camera. Ook kunnen er meerdere camera’s gekoppeld worden aan de pc. Het nadeel van dit systeem is dus dat er een losse pc nodig is. Een voordeel is dat de gemiddelde Industriële camera veel goedkoper is dan een Smart camera.