Medical

Industrial Vision: zien is geloven

Zien is geloven. Dit geldt ook in de techniek. In allerlei verschijningsvormen probeert de maakindustrie grip te krijgen op hun processen. Dit wordt gedaan door specifieke metingen uit te voeren vóór (pre-inspectie), en ná het productieproces (post-inspectie). Het kan ook zijn dat het productieproces zelf bepaalde gegevens van een product nodig heeft. Denk hierbij aan de coördinaten van het product zodat een robot deze kan oppakken (lokaliseren).

Een veelvuldig toegepaste techniek voor het verkrijgen van deze gegevens is ‘Machine Vision’. Een Machine Vision-opstelling bestaat uit een of meerdere camera’s en een of meerdere lampen. De camera’s worden gebruikt om afbeeldingen (foto’s) te maken. Door de verkregen beelden te bewerken kunnen er metingen en controles worden uitgevoerd. De kracht zit hem in de beeldanalysesoftware en de gebruikte verlichting. De software bepaalt wat met het beeld gebeurt. Hierin wordt bijvoorbeeld bepaald of een product naar wens is geproduceerd door dit beeld te vergelijken met een voorbeeld. De verlichting is belangrijk, omdat het te inspecteren object altijd duidelijk naar voren moet komen, zonder dat dit wordt beïnvloed door omgevingsverlichting. Denk hierbij aan zonlicht wat op een bepaald tijdstip het object belicht.

Vision techniek is heel krachtig, omdat je in plaats van een lokale meting, van bijvoorbeeld een laser sensor of fysieke taster, meerdere metingen tegelijkertijd kunt uitvoeren met een enkele foto. Daarnaast wordt Vision techniek ook gebruikt voor het lezen van barcodes (Tracking en Tracing). Een nadeel van een Vision oplossing is dat er veel specifieke kennis voor nodig is en de oplossing vaak duurder is dan losse sensor techniek.

Camera’s

Er zijn twee groepen camera’s te benoemen: smart camera’s (smart cams) en industriële camera’s. Zoals de naam al aangeeft zit het verschil in de intelligentie van de software. De smart cams hebben een processor en geheugen aan boord waarop zich de beeldverwerkingssoftware bevindt. De software wordt extern (op een pc) geprogrammeerd en gedownload naar de camera. Doordat de software zich op de camera bevindt heb je geen externe pc meer nodig. Vaak heeft een smart cam digitale uitgangen beschikbaar voor bijvoorbeeld een goed/fout signaal en een busuitgang voor het overdragen van de meetresultaten. Een nadeel van dit systeem is dat de aanschafprijs van een smart cam vaak hoog is.

Een Industriële camera is de variant zonder beeldverwerkingssoftware aan boord. De camera verwerkt de beelden niet zelf, maar geeft deze door. Een externe pc moet de beelden vervolgens verwerken. Omdat de software op een pc draait is deze vaak onafhankelijk van het merk van de camera. De vision-bibliotheek die aanwezig is in de software is vaak meer uitgebreid dan die aanwezig is op een smart cam. Ook kunnen er meerdere camera’s gekoppeld worden aan de pc. Het nadeel van dit systeem is dus dat er een losse pc nodig is. Een voordeel is dat de gemiddelde industriële camera goedkoper is dan een smart cam.