Industrie 4.0 verspaners
Klant, markt en proces

Wat betekent Industrie 4.0 voor verspaners?

Er wordt binnen de maakindustrie volop gesproken over Industrie 4.0. Wat houdt deze term in? En waarom is het relevant voor uw toekomst als verspaner? U leest het in dit blog.

Wat is Industrie 4.0?

Even opfrissen: wat is industrie 4.0 ook al weer? Het staat ook wel bekend als de vierde industriële revolutie – een nieuw beloofd hoofdstuk in de geschiedenisboeken.

Laten we beginnen met een vluchtige reis door de geschiedenis. De Britse pastoor Edmund Cartwright wordt gezien als een pionier van industrie 1.0; met zijn mechanisch aangedreven weefgetouw zette hij in 1784 de wereld op zijn kop. Waterkracht en mechanica maakten handmatige en intensieve productieprocessen sneller en efficiënter. De 2e en 3e industriële revolutie werden respectievelijk ingeluid door het begin van massaproductie en de introductie van robots.

Door de eveneens ‘ingrijpende’ ontwikkeling van het “internet der dingen” zullen steeds meer apparaten samenwerken in één netwerk. Dat geldt voor uw koelkast en televisie, maar net zozeer uw machinepark. Zo wordt meer data verzameld, zal steeds slimmere software ontstaan, met zogenaamde cyber-fysische systemen tot gevolg: intelligente samenwerking tussen automatisering, informatiesystemen en productiesystemen[1].

Industrie 4.0 is duidelijk meer dan een goed gevonden marketingterm: de vierde industriële revolutie is begonnen. En dat gaat we allemaal merken; zowel thuis als in uw machinepark.

Hoe verandert Industrie 4.0 uw productie?

Toen Edmund in 1809 de eerste industriële revolutie ontketende, onderkende het Britse Lagerhuis de boost die de economie had ondervonden van zijn uitvinding[2].

Ook nu wordt Industrie 4.0 nauwlettend gevolgd door beleidsmakers. Dat blijkt wel uit de publicatie van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, die eind 2015 verscheen. Dit rapport, getiteld ‘de robot de baas’[3], buigt zich over de sociaaleconomische consequenties van het aanbrekende tweede machinetijdperk.

  • Robots in productie vóór Industrie 4.0. Robots in de maakindustrie zijn niets nieuws. Echter, in de jaren 70 t/m 90 werden industriële robots enkel ingezet om jaren aaneengesloten één en exact de zelfde handeling te verrichten. Daardoor waren ze enkel bij hoge volumes van identieke producten inzetbaar.
  • Robots in productie in het Industrie 4.0 tijdperk. Vandaag de dag zijn automatiseringssystemen veel flexibeler. Naast het verplaatsen van grotere verscheidenheid aan producten, wordt ook waarde toegevoegd door producten te reinigen, ontbramen, om te keren of op te spannen. Dat alles met hetzelfde systeem.

Uw machinepark in Industrie 4.0 bestaat uit machines en automatisering die naadloos met elkaar kunnen communiceren. Ze geven continu hun status door – zowel die relevant zijn voor de korte korte termijn (“wat produceer ik nu?”) als de lange termijn (“welke onderdelen vertonen slijtage”). Zo ontstaat een sterk gestroomlijnd, voorspelbaar en daardoor winstgevender productieproces.

Is Industrie 4.0 noodzaak?

De marktbehoefte naar flexibele en gekoppelde techniek is geen irrelevante hunkering naar gadgets. Dat bleek vijf jaar geleden al uit een strategische analyse van de maakindustrie, uitgevoerd door de Rabobank. Hierin concludeerden ze dat enkel efficiënt produceren, waarbij de nadruk ligt op kostenreductie, weinig toekomstperspectief biedt in een globaliserende wereld waarin handelsbarrières worden weggenomen en transport van onderdelen steeds efficiënter gaat.

“Geavanceerde machines zoals het Europese MBK bezit staan inmiddels ook in landen met opkomende economieën waar lonen en lasten aanzienlijk lager zijn. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij kleine series waarbij snelle levering van belang is, zijn er nog kansen voor toeleveranciers in een land met hoge lonen en lasten, maar verder zijn toeleveranciers hier in de mondiale strijd om de laagste kosten in het nadeel. Verandering van strategie is hier noodzakelijk. Naast het verlagen van de kosten is het verhogen van de waarde net zo belangrijk.”

In andere woorden: in de derde industriële revolutie was automatisering vooral een middel om kosten te reduceren binnen producerende bedrijven. Met het aanbreken van Industrie 4.0 verschuift de focus naar innovaties die kleine series, flexibiliteit en toegevoegde waarde mogelijk maakt.

Bronvermelding:
1:http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_and_the_future_of_manufacturing
2:https://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Cartwright
3:http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/de-robot-de-baas-de-toekomst-van-werk-in-het-tweede-machinetijdperk-31/
4:http://www.metaalmagazine.nl/nieuws/technishow-toont-volgende-stap-productie-automatisering/59033/