Proces

Industrie 4.0: wat betekent dit voor metaalverspaners?

Er wordt binnen de maakindustrie volop gesproken over Industrie 4.0, ook wel Smart Industry genoemd. Industrie 4.0 heeft alles te maken met digitalisering en automatisering. Cellro is gespecialiseerd in het automatiseren van CNC-machines voor metaalverspaners. Wat houdt Industrie 4.0 voor u als metaalverspaner in? Waarom is Industrie 4.0 relevant voor de toekomst van de verspanende industrie? En hoe kan u ervoor zorgen dat u geen kansen laat liggen in deze digitale revolutie? U leest het allemaal in dit artikel.

Wat is Industrie 4.0?

Industrie 4.0 of Smart Industry is een vorm van industrie die in het teken staat van automatisering. Kenmerkend hiervoor is dat geautomatiseerde systemen (een deel van) het menselijke denkproces overnemen. Er wordt niet voor niets gesproken over een digitale revolutie. In sneltreinvaart wordt ICT geïntegreerd in het gehele productieproces – van ontwerp tot distributie – en komen er nieuwe producttechnologieën op de markt. Organisaties, machines en andere productiemiddelen worden meer en meer gedigitaliseerd. Hierdoor ontstaat er een zogenaamde smart factory. Proces, mens en machine staan continu met elkaar in verbinding en gaan steeds slimmer en sneller te werk. Industrie 4.0 heeft betrekking op de gehele maakindustrie. Daar hoort de verspanende industrie natuurlijk ook bij.

Industrie 4.0: de vierde industriële revolutie

Eind 18e eeuw kreeg de wereld te maken met de eerste industriële revolutie. De uitvinding van de stoommachine staat symbool voor de ingrijpende industriële veranderingen die in Europa plaatsvonden. Voor het eerst kon er continu gebruik worden gemaakt van mechanische energie. Waterkracht en mechanica maakten handmatige en intensieve productieprocessen sneller en efficiënter. Binnen pakweg 150 jaar volgden de tweede en derde industriële revolutie. Deze werden ingeluid door respectievelijk het begin van massaproductie en de introductie van robots.

Nu, in de 21e eeuw, hebben we te maken met de vierde industriële revolutie, oftewel Industrie 4.0. Door de komst van het internet, en de ingrijpende ontwikkeling die bekend is komen te staan als het internet der dingen, worden mens en technologie steeds meer met elkaar verbonden. Het draadloos delen en verzamelen van data is de kern van dit proces. Dit heeft niet alleen betrekking op uw koelkast en uw televisie, maar juist ook op uw industriële machines en uw manier van bedrijfsvoering. Er wordt meer en meer data verzameld er ontstaat steeds slimmere software. Dit heeft een intelligente samenwerking tussen automatisering, informatiesystemen en productiesystemen als gevolg. Kortom, alles staat met elkaar in verbinding. Er kan met recht gesproken worden van een netwerkmaatschappij, een term die door de Nederlandse professor Jan van Dijk op de kaart werd gezet. Industrie 4.0 is dus meer dan een goed gevonden marketingterm: de vierde industriële revolutie is begonnen.

Autonome robots: een essentieel onderdeel van Industrie 4.0

Fabrikanten in diverse branches gebruiken al voor een langere tijd robots om complexe taken uit te voeren. De revolutionaire ontwikkeling die robots momenteel ondergaan staat symbool voor de veranderingen in de verspanende industrie die Industrie 4.0 met zich meebrengt. Robots worden namelijk steeds autonomer, flexibeler en coöperatiever. Daarnaast staan robots steeds meer in verbinding met elkaar en andere machines. Deze koppeling verloopt steeds soepeler en veiliger. Dit betekent dat robots ook binnen de verspanende industrie steeds interessanter worden. De beladingsrobots van Cellro bieden bijvoorbeeld een breed scala aan functionaliteiten aan. Bovendien kunt u een zeer gunstige ROI verwachten. Daar komt nog eens bij dat het implementeren van een beladingsrobot van Cellro in uw organisatie eenvoudiger is dan u denkt, dankzij de modulariteit van onze robots en het plug-and-play-principe dat wij hanteren.

Hoe verandert Industrie 4.0 uw productie als metaalverspaner?

Door Industrie 4.0 en Smart Industry onstaan er nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren. Wat een jaar geleden als nieuw werd gezien kan nu alweer achterhaald zijn. Deze vernieuwingen worden gekenmerkt door slimme productieprocessen. Dit betekent bijvoorbeeld dat machines de capaciteit hebben om zelfsturend te werk te gaan. Hierdoor worden productieprocessen constant geoptimaliseerd.

Flexibiliteit is een ander sleutelwoord dat de veranderingen in de verspanende industrie kenmerkt. Producten met verschillende specificaties worden in verschillende hoeveelheden en looptijden geproduceerd in een volledig geautomatiseerd proces. Naast het verplaatsen van een grotere verscheidenheid aan producten, worden de producten gereinigd, ontbraamd, omgekeerd of opgespannen. En dat gebeurt allemaal met hetzelfde systeem. U zult zien dat u en uw concurrenten steeds efficiënter én sneller te werk kunnen gaan.

Uw machines zullen in het tijdperk van Industrie 4.0 naadloos kunnen communiceren met automatiseringsoplossingen. Ze geven continu hun status door. Dit geldt voor zowel de korte termijn (“Wat produceer ik nu?”) als de lange termijn (“Welke onderdelen vertonen slijtage?”). Kortom, er ontstaat een sterk gestroomlijnd, voorspelbaar en daardoor winstgevender productieproces.

Neem samen met Cellro de stap naar automatisering

Wilt u de boot niet missen en bent u benieuwd naar hoe u uw verspaningsproces kunt automatiseren? Dan bent u bij Cellro aan het juiste adres. Cellro levert met Xcelerate en Elevate hoogwaardige beladingsrobots die als automatiseringsoplossing kunnen dienen voor een breed scala aan CNC-merken. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze experts.