Proces

Robot automatisering en veiligheid

Robotisering brengt veel verschillende factoren met zich mee, die belangrijk zijn voor een goed werkende installatie en een tevreden klant. Eén van die factoren is veiligheid. Bij Cellro wordt er door verschillende teams samengewerkt om dit op het juiste niveau te brengen zodat elke installatie voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG

Hoe gaat Cellro Automation om met functionele veiligheid?

Bij Cellro wordt er op vier niveaus naar de functionele veiligheid gekeken van de automatisering:

  • Op elektrisch component niveau (safety PLC, relais, etc.);
  • Elektrotechnisch ontwerp van de veiligheidsschakelingen;
  • Software-technisch ontwerp van de veiligheidsschakelingen;
  • De veiligheidsintegratie met de bewerkingsmachine van de klant.

Dit zijn punten die voor de klant niet te zien zijn, maar wel erg belangrijk zijn voor een goede en veilige werking van een robotautomatisering. Om dit te realiseren maakt Cellro gebruik van de EN-ISO normen die onder de machinerichtlijn vallen om dit te ontwerpen naar de wettelijke eisen.

Automatisering en veiligheid: zichtbaar voor de klant

De functionele veiligheid is voor een klant niet zichtbaar, maar wat dan precies wel? Cellro maakt gebruikt van een drietal veiligheden die direct voor de klant zichtbaar zijn en effect hebben:

  1. Fysieke afscherming door middel van deuren met vergrendelingen. Op deze manier wordt de robot volledig of gedeeltelijk omlijnd door hekwerken. De toegang wordt verkregen door middel van vergrendelingen waarbij de klant toegang moet vragen om de robot te betreden.

  1. Optische afscherming met een safety laser scanner. Op deze manier wordt de robot “onzichtbaar” afgeschermd en heeft de gebruiker vrije toegang tot het systeem. De safety laser scanner wordt opgedeeld in de noodstop-zone en de waarschuwingszone waardoor de robot langzamer gaat draaien.
  1. Fysieke en optische afscherming: Op deze manier wordt de robot afgeschermd door hekwerken en lichtschermen. Wanneer het lichtscherm verstoord wordt, schakelt de robot zichzelf uit.