Close up Cellro robotarm
Proces

Hoe automatisering uw bedrijf op niet economisch vlak verandert

Bij automatisering denken veel ondernemers in eerste instantie aan puur bedrijfseconomische aspecten, zoals sneller en kostenefficiënter produceren dat moet leiden tot een nog beter financieel bedrijfsresultaat. Natuurlijk onderkennen wij bij Cellro die belangen, maar er zijn naast die bedrijfseconomische uitgangspunten nog veel meer redenen die de stap naar automatisering interessant maken. In dit artikel gaat commercieel directeur Arnoud de Kuijper dieper in op hoe automatisering een bedrijf juist ook in niet economisch opzicht structureel kan veranderen.

Automatisering zorgt voor rust

Binnen de productie in verspanende bedrijven heb je met een aantal variabelen te maken. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid en inzetbaarheid van mensen, machines en materialen. Die variabelen zijn stuk voor stuk van invloed op de productieplanning. Daarnaast zijn de spoedopdrachten, die tussendoor afgewerkt moeten worden, een grote stoorzender binnen de vooraf geplande productie. De tijd die daarmee gemoeid is kan door middel van onbemande productie in de avonden, nachten en weekenden worden ingehaald. De ‘spoedjes’ zorgen dus bij geautomatiseerde productie niet of nauwelijks voor stagnatie in de productieplanning. Dat geeft rust en comfort binnen uw productieafdeling en u kunt bovendien al uw klanten steeds tevreden stellen met tijdige levering van kwalitatieve producten.

Tweeledig voordeel binnen de productieplanning

Cellro Xcelerate X20-35 robotarm Samenvattend komt het erop neer dat automatisering op het gebied van planning een tweeledig voordeel biedt. Op de eerste plaats is bij een geautomatiseerd proces de exacte doorlooptijd al op voorhand bekend. Dit in tegenstelling tot een situatie waarbij een persoon de machine bedient. Een daar weer uit voortvloeiend voordeel is dat de werkvoorbereiding veel concreter kan plannen, omdat onzekere (menselijke) factoren zijn weggenomen. Bij een robot is het de optelsom van het aantal delen en de cyclustijd per deel die ervoor zorgt dat de totale doorlooptijd vast staat.

Een volgende stap voor verdere optimalisatie en integratie van de productieplanning vloeit voort uit de gedigitaliseerde werkomgeving. Hierbij zijn hardware en software gekoppeld en geïntegreerd met bijvoorbeeld toolmanagementsystemen en de koppeling van NC-file programma’s. In zo’n gedigitaliseerde productieomgeving heeft een operator real-time inzicht in het productieproces. Dat stelt hem of haar in staat om de productie goed voor te bereiden, vooruit te kijken, de productserie kritisch te monitoren en waar nodig direct in te grijpen of bij te sturen.

Robot complementair aan medewerkers

Gelukkig merken wij in de dagelijkse praktijk dat robots door de meeste mensen op de werkvloer niet meer als een bedreiging, maar meer als waardevolle collega’s worden gezien. Tel daarbij op dat ook een groeiend aantal ondernemers inziet welke niet direct economische voordelen automatisering met zich meebrengt en je hebt alle ingrediënten om daar optimaal en duurzaam van te profiteren. Simpel gezegd nemen robots veel zwaar en repeterend werk weg bij medewerkers die daardoor juist veel meer tijd krijgen om hun kernkwaliteiten verder te ontplooien. Robots die complementair zijn aan uw medewerkers leveren voor uw onderneming daardoor in de praktijk veel meer winst op dan u op voorhand wellicht zelf had berekend.
Medewerker stelt Cellro robot machine in

Automatisering biedt nieuwe mogelijkheden

Door tijdrovend repeterend werk aan robots over te laten, ontstaat als het ware automatisch een andere bedrijfscultuur. Overdag zijn mensen immers niet langer primair met productietaken bezig. Met slimme automatisering verplaatst een groot deel van de onbemande productie zich naar de avonden, nachten en weekenden. De werkdagen kunnen daardoor veel meer benut worden voor bijvoorbeeld innovaties, productoptimalisatie en het verbeteren van interne processen. De dagelijkse werkzaamheden van medewerkers krijgen hierdoor veel meer inhoud. De specifieke vakkennis, expertise en praktijkervaring van het personeel wordt daarbij op een veel breder vlak benut. Mensen worden op intellectueel en vaktechnisch gebied veel meer uitgedaagd en voelen zich daardoor ook direct veel meer betrokken bij het reilen en zeilen in uw bedrijf. Het geeft de functie van operators en productiemanagers een andere dimensie en het tilt de kwaliteit van het totaalproduct naar een nog hoger niveau.

Positieve effecten dragen bij aan sterk imago

Wij zien bij klanten die de stap naar geautomatiseerd produceren hebben gemaakt wat voor positief effect dit heeft op het werkplezier en de voldoening die mensen uit hun job halen. Het bindt goedopgeleide en gemotiveerde medewerkers en het maakt uw bedrijf ook voor nieuwe medewerkers extra interessant. Wie wil er nu niet graag werken in een vooruitstrevende onderneming, waar je alle kansen krijgt om je talenten te benutten en verder uit te breiden? Los hiervan doet het slim benutten van de automatiseringsmogelijkheden ook iets met het imago van uw bedrijf. Enthousiaste medewerkers worden ambassadeurs van uw bedrijf en de positieve mindset straalt ook uit naar bestaande en potentiële nieuwe klanten. Een solide productiebedrijf waar optimaal gebruik gemaakt wordt van automatisering én alle onvervangbare menselijke kwaliteiten, is een partij waarmee anderen graag in zee gaan. Dat ervaren wij bij Cellro maar al te vaak als wij potentiële klanten uitnodigen voor een bedrijfsbezoek bij één van onze referenties.

Automatisering verhoogt competitiviteit

Close up Cellro robotarmZoals u leest heeft de inzet van automatisering dus diverse positieve (neven)effecten. Nog niet concreet benoemd is het verhogen van de competitiviteit van uw onderneming. Door meer innovatiekracht neemt de kwaliteit van bestaande producten toe, ontstaan er nieuwe producten en is er ruimte voor het verhogen van de productiecapaciteit. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat u uw bestaande klanten nog beter kunt bedienen en er meer ruimte komt voor nieuwe klanten. U wordt als producent door slimme automatisering veel responsiever en het zorgt ervoor dat u niet alleen op prijs en kwaliteit concurrerend bent, maar ook op kwaliteit, capaciteit en snelheid een voorsprong hebt binnen de markt.

Ontdek zelf hoe automatisering ook uw bedrijf kan veranderen

Wilt u uw productie gaan automatiseren en twijfelt u over wat dat voor uw bedrijf direct, maar vooral ook indirect allemaal op gaat leveren? Neem dan contact met ons op. In de showroom van Cellro of tijdens een bezoek aan één van onze vele mooie klanten, weten wij vast ook u ervan te overtuigen dat investeren in automatisering veel meer oplevert dan u misschien altijd heeft gedacht.