Betrouwbare productie planning
Proces

Zo krijgt u een betrouwbare productieplanning

Het productieproces binnen verspanende bedrijven bestaat uit talloze variabelen die van invloed zijn op de productieplanning. Voor het verzamelen, ontsluiten en stroomlijnen van al die variabelen spreken we in de automatiseringsoplossingen van Cellro over data intelligentie. Deze intelligente data presenteert zichzelf met de juiste informatie op het juiste moment aan de gebruiker. Dat geeft inzicht waarop preventief acties ondernomen kunnen worden. We noemen dat ‘actionable intelligence’. In dit artikel leggen wij uit hoe u door het ontsluiten en hergebruik van al die losse data tot een betrouwbare productieplanning kunt komen.

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:

Data ontsluiten (uit de bron halen) en inzetten met hergebruikwaarde

Bij het productieproces in een verspanend bedrijf komt veel meer kijken dan u op voorhand zou denken. Denk bijvoorbeeld aan productieprogramma’s, gedetailleerde productspecificaties, materiaalbeheer, logistieke stromen, kwaliteitscontrole, benodigde gereedschappen, etc. Dat ook nog eens over verschillende machines en benodigde informatie verspreid, op verschillende afdelingen in het bedrijf. Bij het handmatig bedienen van CNC-bewerkingsmachines worden al deze losse onderdelen van het hele proces vanuit allerlei afdelingen afzonderlijk opgehaald of aangeleverd om de uiteindelijke productie op gang te kunnen brengen. Vanuit onze datamodellen weten we dat het bij een gemiddeld productieorder al om ruim 600 datapunten gaat die naadloos op elkaar aan moeten sluiten om de productie vloeiend te laten verlopen. Als u dit leest beseft u meteen hoeveel winst er is te halen als u dat allemaal waarborgt door dit te digitaliseren en te stroomlijnen.

Automatisering haalt op voorhand onzekerheden weg

Vandaag de dag produceren systemen meer en meer data in bedrijven. Het geheel werkt niet zomaar samen en het is een hele zoektocht om alleen al alles aan elkaar gekoppeld te krijgen. Laat staan effectief te laten samenwerken. Cellro is hier onafhankelijk in. De benodigde productiedata halen wij op uit de bron door ons systeem in verbinding te zetten met de bron, denk aan: CNC(s), ERP, PLM, MES, TM, LAS, AGVs, etc. Dat is niet alleen makkelijk omdat er niets dubbel ingeven hoeft te worden, maar biedt ook ‘live’ inzicht als er iets in de productie, of in het bedrijfsproces verandert. Dat scheelt niet alleen heel veel (onnodig) arbeidsintensief werk, maar het reduceert ook de kans op menselijke fouten. Nog belangrijker is dat u meer tijd heeft om uw ‘proven concepts’ te verbeteren. Dat zorgt voor een hogere en constante productkwaliteit en het voorkomt vertraging bij het afwerken van kleine of grotere productseries. Automatisering neemt dus al op voorhand tal van onzekerheden en onduidelijkheden weg die naderhand (tijdens de productie) voor onvoorziene situaties en stagnatie in de productieplanning kunnen zorgen.

Rust en overzicht creëren

Productiemedewerkers zijn bij niet geautomatiseerde productie eigenlijk meer brandweermensen. Ze moeten alle ballen in de lucht houden en continu waakzaam zijn op dingen die mis (zouden kunnen) gaan en abrupt in moeten grijpen bij productiestilstand. Terwijl zij zich eigenlijk volledig moeten kunnen focussen op hun vakmanschap. Veel kostbare tijd gaat verloren aan vragen als: waar is mijn ruw materiaal, heb ik de juiste NC-file, zijn de juiste gereedschappen vooringesteld, krijg ik het wel op tijd af, etc? Buiten dat, moeten alle productiestappen bij elke nieuwe order weer van vooraf aan opnieuw worden afgewerkt. Stapt u over op geautomatiseerde productie, dan helpt de software van Cellro u via het ontsluiten en hergebruik van relevante data om tot een veel betrouwbaardere productieplanning te komen. Met 3 klikken kunt u de productie starten. Met de intelligente software van Cellro kunt u de eerste stappen zetten om te ontdekken hoeveel rust en zekerheid onze automatisering biedt.

Cellro job validatie functionaliteit

Gaandeweg is dat steeds verder uit te breiden. Steeds meer data wordt daardoor ontsloten en – misschien nog wel belangrijker – door hergebruik van alle gedigitaliseerde en gekoppelde data kunt u de hele productieplanning veel beter overzien en in de grip houden. Door meerdere jobs achter elkaar autonoom te willen laten draaien, groeit de diversiteit en hoeveelheid (complexiteit) aan data. Hierin voorziet het Cellro besturingssysteem door het structureren, overzichtelijk maken en op tijd melden van essentiële acties om het productieproces te allen tijde te waarborgen.

Job validatie

Sprekend hierin is onze unieke job validatie functionaliteit. Door middel van duidelijke signalen is in één oogopslag te zien waar nog aan gedacht moet worden alvorens de productie te starten. Doordat u niet steeds weer uit allerlei verschillende systemen de relevante data bij elkaar hoeft te zoeken, kan de geautomatiseerde productie feitelijk direct worden opgestart. Het systeem werkt niet alleen perfect samen met andere systemen, maar ook met uw operators, voormannen en managers. We zien de samenwerking met de mens als belangrijk en Cellro is daar vooruitstrevend in. Zo kunnen er besluiten samen genomen worden. Bijvoorbeeld als een gereedschap minimaal de levensduur overschrijdt kan er vooraf ingestemd worden om de productie toch in te plannen en te starten. Dat geven wij dan aan met een grijs kruisje . Hiernaast een voorbeeld van onze job validatie functionaliteit.

Gelet op de groene vinkjes is er in dit voorbeeld veel goed voorbereid en beschikbaar. Maar toch kan de productie niet gemaakt worden. De reden is eenvoudig te vinden door naar de rode kruisjes te kijken. Dat laat zien dat er essentiële gereedschappen niet beschikbaar zijn. Door op details te klikken presenteren wij een overzicht met welke tool(s) ontbreken en wordt u verwezen naar waar deze moet worden ingevoerd. Zo heeft u de productie ook in dit voorbeeld weer in 3 klikken op de rit staan.

Betrouwbare productieplanning voor nu én de toekomst

Voor veel ondernemers die wel werken met een ERP-pakket, maar die nog niet vertrouwd zijn met robotcellen en de software die de robots aanstuurt, is het een openbaring als ze zien wat Cellro voor hen kan betekenen. Cellro heeft Manufacturing Intelligence (MI) software ontwikkeld. Dat maakt gebruik van o.a. een micro service architectuur en een super snelle communicatie-bus, afkomstig uit bewezen technologieën uit de IT wereld. Dit zorgt voor snelle maar vooral ook veilige interface en communicatiemogelijkheden naar vrijwel alle systemen. Hiermee wordt data veilig en real-time opgehaald vanuit de bron, doorgerekend en ontsloten naar waar nodig.

Standaard MI software voorbereid

Onze MI software is standaard op ieder systeem voorbereid. Wij leveren daarmee een groeibriljant die, naargelang de ontwikkelingen binnen een high-end maakbedrijf, steeds verder modulair uitgebreid kan worden. Hoe meer data er digitaal gekoppeld en voor hergebruik beschikbaar is, des te meer rust en overzicht dit in de hele productieplanning oplevert. Zeker als wij naar de toekomst kijken in de alsmaar evoluerende technische ontwikkelingen in de verspanende industrie en de complexiteit van datasystemen neemt de winst die door slimme automatisering te behalen is alleen maar verder toe.

Cellro biedt effectieve oplossingen voor complexe vraagstukken

Dit is echter niet zo eenvoudig, zullen veel verspanende bedrijven herkennen. Er zijn veel aanbieders die allemaal pretenderen veel te kunnen maar er gaat veel fout en toegevoegde waarde wordt niet waargemaakt. Wij werken al jaren samen met onze vooruitstrevende klanten in hun zoektocht in de juiste stappen op hun roadmap naar robotisering, automatisering, digitalisering en logistieke integratie. Cellro neemt hier een belangrijke rol in omdat wij de productiedata “ontsluiten” met onze robot systemen. Daarin zit namelijk veel toegevoegde waarde en wordt de aansluiting in de bedrijfsprocessen mogelijk gemaakt. De truc daarbij is dat we deze data omzetten in acties en deze uiteenzetten in een tijdlijn en daarmee terugbrengen naar eenvoud. Bij Cellro hebben we ons laten inspireren door Albert Einstein: “Genius is making complex ideas simple.” Daarmee creëren we een eenduidig overzicht van alle productie-acties in de juiste volgorde. Dit is ‘schaalbaar’, geschikt voor zowel eenvoudige als complexe productieprocessen, zowel kleine en grote series door elkaar heen, enkele of veel machines en zelfs voor complete fabrieken.

AGV mechanisme op een tablet

Steeds vooruitdenken en tijdig handelen

Het stelt uw mensen in de fabriek in staat steeds ruim op tijd te handelen. Maar denk ook aan andere systemen die deze taken kunnen uitvoeren, zoals AGVs die 30 minuten voor start-productie de opdracht krijgt om materiaal te brengen aan de desbetreffende machine. Of die wanneer bepaald werk klaar is, dit ophaalt en naar inspectie en inpakken voor transport brengt. Hiernaast een voorbeeld van dit mechanisme, waarin een Elevate en een Xcelerate op een tablet device worden weergegeven.

 

Begin klein, maar denk groot!

Alle data kan geraadpleegd worden in uw fabriek of op kantoor en dat staat allemaal ‘real time’ met elkaar in verbinding. Zo maken wij met ons platform connectiviteit ‘any device, anywhere’ mogelijk. Dit is bi-directioneel, wat inhoudt dat wij niet alleen taken sturen maar ook kunnen ontvangen van bijvoorbeeld ERP of MES, systemen die u al heeft ingericht en die naar uw tevredenheid draaien. Deze flexibiliteit zien wij als noodzakelijk om in de diversiteit binnen de verspanende bedrijven te kunnen integreren en direct waarde te kunnen toevoegen voor nu en later.

Hoe fijn is het niet voor de hele productieplanning als u uiteindelijk voor vrijwel elke nieuwe order alle relevante data die nodig is om de productie te starten direct van de virtuele plank kunt pakken? U heeft Cellro niet nodig in uw dagelijks gebruik. U kunt zelf bestaand werk aanpassen of nieuw opdrachten aanmaken om zo eenvoudig zelf het werk op te starten. Het is als het ware een ‘digitaal gereedschap’ dat u zelf toepast en waarmee u het productieproces en het bedrijfsproces koppelt en stroomlijnt. Wij zeggen daarom tegen onze klanten die willen starten met automatisering van de productie: Begin klein, maar denk groot!

Cellro denkt mee in duurzame oplossingen

Wilt u als ondernemer of productiemanager serieus werk maken van het creëren van een betrouwbare productieplanning? Neem dan contact met ons op, zodat we kunnen kijken welke oplossing Cellro daarvoor kan bieden.