Cellro maakt haar besturingssystemen zo dat het voor de gebruiker eenvoudig is om deze te bedienen. Hier is geen programmeerkennis voor nodig! De HMI sluit aan bij uw productieproces en door middel van een logische structuur en heldere iconen bent u snel wegwijs in de besturing. Bij installatie van een nieuw systeem kijkt onze softwareprogrammeur mee bij het opstarten van de productie en doorlopen we stap voor stap de HMI samen met de operator.