Cellro systemen zijn voorzien van een modem waarmee er meegekeken kan worden op afstand. Elke klant beslist zelf of hij/zij van deze dienst gebruik wenst te maken.

Het is daarbij goed om te weten dat gemiddeld 80% van de vragen over service via digitale support opgelost kan worden.

Op locatie is hier een up-to-date modem van de klant voor nodig en aansluiting met het internet.