Afhankelijk van het type cel en het besturingsplatform neemt de robot inderdaad een deel van de werkzaamheden over. Juist het repeterende deel van de werkzaamheden kan goed worden uitgevoerd door een robotsysteem. De besturing bepaalt daarbij in hoeverre de ervaring ‘geprogrammeerd’ kan worden in de cel. Specialistische kennis op verspanend niveau blijft natuurlijk benodigd om processen te regelen. De focus ligt juist bij het automatiseren van repeterende werkzaamheden waardoor er buiten de bemande uren ook onbemand een bepaalde autonomie bereikt kan worden. Daarbij krijgen de bemande uren een bredere invulling en zijn dan ook uitdagender.