Medical

CellFlow: de slimme Workflow Manager

De meeste productiesystemen in de industrie worden aangestuurd door een PLC. Een geijkte oplossing, maar niet altijd de meest flexibele. Zeker niet als het gaat om medische producten, waar de batches klein zijn en het proces bestaat uit relatief veel verschillende stappen. Het engineeringsteam van Cellro Medical heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld in de vorm van CellFlow: een gemakkelijk te configureren database waarmee de PLC naadloos wordt aangestuurd.

Naast programma’s bevat de PLC vaak ook (product) data. Een groot nadeel van product data opslaan in de PLC is dat dit ten koste gaat van de gebruiksvriendelijkheid van de configuratie mogelijkheden. Naast benodigde specifieke kennis heb je immers ook PLC software nodig om een aanpassing aan product data te kunnen maken. Om die reden heeft Cellro Medical enkele jaren geleden de keuze gemaakt om de product data los te koppelen van de PLC en deze data op te slaan in een database. De door de PLC benodigde data wordt direct uit de database gelezen.

Het aanpassen van product data in een database vereist wederom specifieke kennis. Het engineeringsteam van Cellro Medical heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld genaamd CellFlow: een applicatie waarin gemakkelijk product data geconfigureerd kan worden die direct opgeslagen wordt in een database. CellFlow maakt het niet alleen mogelijk product data aan te passen, maar ook in te voeren welke stappen in het proces uitgevoerd dienen te worden.

Bij het in bedrijfstellen van een systeem is de database al gevuld met klantdata. Na een praktische training kunnen de engineers direct aan de slag met Cellflow. Cellro Medical merkte dat de wens voor een gebruiksvriendelijk systeem bestond bij veel van haar klanten. Het aanpassen van data in de PLC is immers omslachtig en kost veel tijd en geld, zeker als het om eenmalige aanpassingen gaat. Met CellFlow is deze drempel weggehaald. Het is een applicatie die geïnstalleerd kan worden op de PC van de engineer, waardoor hij op zijn eigen werkplek de database kan vullen en aanpassen. Vervolgens stuurt de PLC het systeem aan volgens de opgegeven parameters.

Zowel de configuratie van het product, als de te volgen stappen in het proces kunnen worden vastgelegd in CellFlow, bijvoorbeeld:

  • Robot pakt product van invoer
  • Camera inspecteert het product
  • Robot gaat naar laser positie
  • Laser markeert product
  • Camera inspecteert de markering
  • Robot plaatst product terug op invoer

De gebruiker kan per product zelf bepalen welke stappen in het systeem gezet moeten worden om tot het eindproduct te komen. Dit op basis van een grote database met mogelijkheden, die tevoren al door Cellro zijn ingevoerd. Daarnaast zijn alle parameters van de verschillende producten bekend. Denk hierbij aan het materiaal, de vorm, welke laser markering etc. De combinatie van deze eigenschappen en stappen vormt het recept, dat wanneer het benodigd is, wordt doorgegeven aan de PLC die het systeem aanstuurt.

Op deze manier heeft een gebruiker veel meer flexibiliteit op productniveau. Extra stappen kunnen gemakkelijker worden toegevoegd, net als nieuwe producten. Zeker producten uit dezelfde familie kunnen op deze manier in een mum van tijd geconfigureerd worden door middel van een ‘kloon’ functie, waardoor ze veel sneller in productie kunnen worden genomen. De applicatie controleert de invoer van de gebruiker en geeft zo nodig door middel van een foutmelding aan wat er (nog) niet klopt.

Daarnaast is in de systemen van Cellro Medical veel aandacht besteed aan verificatie. Neem bijvoorbeeld het lasermarkeersysteem. Dit systeem checkt welk product voor welke markering wordt opgevoerd (product identificatie), en of dit overeenkomt met de data van de klant en de data uit de database. Pas daarna gaat hij over tot lasermarkeren. Op deze manier zijn fouten vrijwel uitgesloten en is de kwaliteit van de lasermarkering conform de medische standaard.

Ook is er een standaard template beschikbaar, waarin suggesties voor de verschillende processtappen staan. Een gebruiker kan het zo groot maken als hij zelf wil. Ook kunnen producten gemakkelijk worden in- en uitgeschakeld.

Een ander voordeel van het werken met CellFlow, is dat een gebruiker eerst moet inloggen in de applicatie. Hierdoor hebben onbevoegden geen toegang tot product data. Eenmaal succesvol ingelogd worden alle gebruikersacties bijgehouden in een logboek. Zo is altijd terug te halen wanneer een wijziging is gemaakt. Gebruikers van de applicatie zijn vrij te configureren. Zo is er altijd en overal complete controle over het systeem.

Overstappen van PLC-programmeren naar het gebruik van CellFlow is gemakkelijk, omdat er eigenlijk alleen maar voordelen aan zitten. Omdat CellFlow heel grafisch is vormgegeven, is de drempel om ermee te beginnen heel laag en is het systeem heel gebruiksvriendelijk.

Wilt u meer informatie over het werken met CellFlow, wilt u graag weten wat Cellro voor u kan betekenen in uw situatie of wilt u een demo zien van CellFlow? Maak dan een afspraak met één van onze experts of vraag meer informatie aan!