Nieuws

Cellro genomineerd voor Best Customer Award 2017

Link Magazine reikt jaarlijks verschillende prijzen uit voor de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2017 uit. Cellro is genomineerd in de categorie Best Customer. In deze categorie wint het bedrijf dat hun toeleveranciers het optimaalst bedient, waardoor de toeleverancier in staat is extra toegevoegde waar te leveren en zo de waarde van het eind product verhoogt. Klanten die uitblinkingen in transparantie, helder communiceren en hun afspraken nakomen, kunnen worden genomineerd worden. Cellro is samen met 239 andere bedrijven genomineerd. op 23 november wordt de Award uitgereikt op het Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2017

Wat is Best Customer Award van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2017

Zo’n 260 leveranciers en ruim 240 uitbesteders, met onder hen tal van nieuwkomers, zijn deze zomer genomineerd voor de Best Knowledge en Best Logistics Supplier Awards en de Best Customer Award van Link Magazine. De animo om te nomineren is ook dit jaar toegenomen, wat veel zegt over het nog altijd stijgende prestige van de prijzen. Uit reacties blijkt echter ook dat de samenwerking tussen uitbesteders en toeleveranciers dikwijls nog beter kan. De komende maanden volgt een nadere selectie. De winnaars krijgen hun onderscheiding op 23 november, in aansluiting op de talkshow ‘Produceren én pionieren onder één dak’ met internationaal opererende topondernemers.

Best customer

Hiervoor kunnen toeleveranciers hun klanten nomineren, Nederlandse industriële bedrijven op oem- of first tier supplier-niveau met eigen r&d/engineering die productie en/of ontwikkeling/engineering uitbesteden. In deze categorie vallen bedrijven die hun toeleveranciers door transparantie, heldere communicatie en het nakomen van afspraken in staat stellen zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en zo de waarde van het eindproduct te verhogen en/of de kosten ervan te verlagen.

Lees het hele artikel op linkmagazine.nl.