Proces

Starten met CNC-automatisering: Waar moet u op letten?

Als u wilt weten of CNC-automatisering interessant is voor uw bedrijf, dan kan de hoeveelheid aan mogelijkheden overweldigend zijn. Hoe begin ik? Waar moet ik op letten? Welke automatisering past het beste bij mijn bedrijf? Het is heel normaal dat u zich dit afvraagt. In dit artikel leest u hoe Cellro u helpt bij het vinden van de antwoorden.

 

Het Cellro stappenplan

Om de beste wijze van CNC-automatisering voor u te bepalen gebruiken wij een 5-stappenplan. We kijken samen met u naar:

 1. Uw organisatie
 2. Uw CNC-machine
 3. Uw productieomgeving
 4. Uw producten
 5. Uw processen

Uw organisatie

Een belangrijke vraag is wat u met CNC-automatisering zou willen bereiken. Wij zetten een aantal mogelijke organisatiedoelen op een rijtje.

 • Onbemand produceren in avonden, nachten en weekenden.
 • Operators ontlasten van repeterende handelingen.
 • Productieverhoging met het huidige machinepark en hetzelfde aantal werknemers.
 • Snellere afwerking van orders en ruimte creëren voor nieuwe klanten.

Hoever u wilt gaan in het bereiken van deze doelen, bepaalt ook hoe ver de CNC-automatiseringsoplossing moet gaan. Dit beïnvloedt daarmee ook de benodigde investering. Zo is bijvoorbeeld de mate van productie-autonomie die u wilt bereiken sterk van invloed op de CNC-automatiseringsoplossing.

Enkele praktijkvoorbeelden

Wilt u een operator ontlasten door repetitief werk uit handen te nemen? Dan kunt u prima uit de voeten met een eenvoudig robot-handelingsysteem. Een Comate of basisuitvoering van Xcelerate kan volstaan.

Wilt u een grotere autonomie bereiken door ’s nachts, of in het weekend, onbemand dezelfde producten te produceren? Dan is vaak een grotere opslagcapaciteit belangrijk. Een Xcelerate met uitgebreide opslag of Elevate kan nodig zijn.

Heeft uw organisatie relatief veel opdrachten voor kleine series? Is een mix van product en pallethandeling nodig? En wilt u deze volledig onbemand produceren? Dan kan een robot-automatiseringssysteem, met onder andere gripper wissel, spanmiddel wissel en gereedschap wissel nodig zijn. Een uitgebreide Xcelerate, Elevate of Ultimate van Cellro is in dat geval een goede oplossing.

Kortom, in stap 1 nemen we uw organisatiedoelstellingen door. Door daarnaast uw productie-omgeving, processen, producten, en CNC-machine te begrijpen, kunnen wij de beste invulling voor CNC-automatisering aan u voorstellen. Dit voorstel spiegelen we vervolgens aan hoe u daarmee uw organisatiedoelstellingen bereikt.

 

Uw CNC-machine

Na de organisatie met u bekeken te hebben, bekijken we de te automatiseren CNC-machine. Voor CNC-automatisering moet een bestaande of nieuwe CNC-machine voldoen aan een aantal vereisten.

Automatisch deur en spansysteem

Zo dient de machine voorzien te zijn van een automatische deur en luchtdoorvoer door de tafel voor het automatische spansysteem. Als u een nieuwe machine koopt kunt u hier rekening mee houden. Heeft u een bestaande machine die geen automatische deur en/of luchttoevoer door de tafel heeft? Ook hier zijn oplossingen voor beschikbaar.

Interface

Een ander belangrijk aspect is de interface die nodig is om de robotcel met de CNC-machine te laten communiceren. Er zijn 2 manieren om de interface tussen het robot- automatiseringssysteem en de CNC-machine te maken. Dat is via een bedrade koppeling of via een digitaal communicatieprotocol, zoals Profibus. Via een bedrade koppeling zijn alleen signalen als open/dicht en start/stop te versturen. Dit beperkt de functionaliteiten. Een digitaal communicatieprotocol biedt veel meer functionaliteiten. Hierdoor zijn bijvoorbeeld ook programmanummers mee te sturen en ook gereedschap-statussen uit te lezen.

 

Uw productieomgeving

De productieomgeving bepaalt in grote mate de lay-out, uitvoering en functionaliteiten van de robotcel.

Toegankelijkheid CNC machine

Bij de uiteindelijke configuratie van CNC-automatisering is een goede toegankelijkheid van de CNC-machine voor de operator essentieel. In hoeverre toegang voor de operator nodig is, bepaalt de keuze voor een open of een gesloten robot cel.

Open cel
Gesloten cel

 

Logistiek

Dit heeft invloed op de keuze voor een belading aan de voorkant of zijkant van de CNC-machine. Ook de logistieke toe- en afvoer van producten aan de robotcel moet goed toegankelijk zijn voor de operator.

Veiligheidszones

U wilt uiteraard voorkomen dat uw medewerkers in de nabijheid van een robot bekneld raken. Dit is te voorkomen door het creëren van veiligheidszones. De toepassing van een hekwerk, bodemscanner of lichtscherm dragen bij aan een veilige geautomatiseerde productieomgeving.

Meerdere CNC-machines

Het is mogelijk om tot 4 CNC-machines dusdanig te plaatsen dat ze met 1 robotcel te automatiseren zijn. Dit verhoogt de ROI van uw investering. Het is daarom altijd raadzaam om deze mogelijkheid te onderzoeken.

Een andere manier om meerdere CNC-machines te automatiseren met 1 robotcel is door verplaatsing van de robotcel. Sommige robotcellen zijn hiervoor geschikt. Vloerverankering zorgt ervoor dat de robot altijd vast en op de juiste plaats staat.

 

Uw producten

Naast de CNC-machine en productieomgeving, speelt de aard en omvang van de producten een belangrijke rol. Dat is bijvoorbeeld van invloed op de spantechniek, opslagcapaciteit en de benodigde gereedschappen. Voor producthandling, pallethandling, en een combinatie van beiden heeft Cellro een passende automatiseringsoplossing.

Materiaal

Aluminium en kunststofproducten kunnen een korte bewerkingstijd van 2 tot 3 minuten hebben. Bij stalen producten zijn juist de hardheid en het gewicht belangrijke aspecten om rekening mee te houden. Dit heeft invloed op het handelingsgewicht van de robot. Voor beide materialen is de opslagcapaciteit in combinatie met hoelang u onbemand wilt produceren belangrijk.

Geometrie en afmetingen

De geometrie en afmetingen van de producten zijn andere aspecten die van invloed zijn op de automatisering. Welke hefkracht, opspanning, grijperfuncties, gereedschappen en opslagcapaciteit zijn er nodig om de geautomatiseerde productie soepel te laten verlopen? Om een totaaloplossing op maat te bieden werkt Cellro onder andere samen met gerenommeerde span- en grijpspecialisten, zoals Schunk.

 

Uw processen

Niet alleen de productie, maar ook secundaire processen daaromheen zijn te automatiseren. Een aantal van de secundaire CNC-processen die ook te automatiseren zijn:

 • Optische en meetkundige productcontroles
 • Productreiniging met lucht, vloeistof of ultrasoon
 • Logistieke producthandling

Zijn er eventueel extra gereedschappen en spanmiddelen nodig? Dat is vaak bij verschillende producten in één geautomatiseerde productiecyclus aan de orde. Daarnaast, is door een productovernamestation het mogelijk om in 1 volledig geautomatiseerde cyclus een product aan 6 kanten te bewerken. Al dit soort processen en keuzeopties nemen wij bij het doorlopen van de stappen met u door.

 

Samen stap voor stap werken aan uw automatiseringsdoelen

Zoals u heeft gelezen zijn er nogal wat aspecten die belangrijk zijn om de beste manier van automatisering voor uw CNC-machines te bepalen. Die beste automatiseringswijze is een zorgvuldige afweging tussen uw organisatie doelstellingen, productieomgeving, producten, processen en CNC-machines.

Cellro heeft een gestandaardiseerde line-up van CNC-automatiseringssystemen die aan uw behoeftes aan te passen zijn. Met behulp van dit 5-stappenplan helpen de specialisten van Cellro u weloverwogen keuzes te maken.