5 tips van Cellro om te automatiseren
Proces

Tips van Cellro die misverstanden over automatiseren wegnemen

In de dagelijkse praktijk ervaren wij dat er bij ondernemers in de verspanende industrie de nodige twijfels zijn of investeren in automatisering voor hen wel zinvol is. Aan die twijfels liggen diverse misvattingen ten grondslag. Deze misvattingen gaan over nut, noodzaak en het werkelijke effect van robotisering/automatisering van CNC-bewerkingsmachines. Dat geldt met name voor bedrijven die hun eerste stappen op het gebied van automatisering willen gaan zetten.

Met deze 5 tips van Arnoud de Kuijper, commercieel directeur van Cellro, willen wij enkele misverstanden wegnemen en antwoorden geven op de meest gestelde vragen.

  1. Past automatiseren alleen bij standaardproducten en grote series producten?
  2. Is automatiseren duur of is het juist een slimme investering die zich snel terugverdient?
  3. Worden mijn medewerkers door robotisering overbodig?
  4. Is investeren in automatisering net zo tastbaar als het investeren in bijvoorbeeld nieuwe CNC draai- of freesbanken?
  5. Ik hoor tegenstrijdige berichten over automatiseren en dat zorgt bij mij voor twijfel. Ik vind het daardoor lastig om de eerste stappen op het gebied van robotiseren/automatiseren te zetten.

Automatiseren van productie enkelstuks, kleine en grote series

In de top 5 van de meest gehoorde stellingen staat de aanname dat automatisering alleen past bij standaardproducten en grote volumes bovenaan. Met name in de maakindustrie is er de afgelopen decennia fors ingezet op het standaardiseren van productieprocessen. Er is sinds enige jaren echter een kentering zichtbaar. Steeds meer productiebedrijven zijn zich juist meer gaan onderscheiden door bepaalde specialismen en op het gebied van flexibiliteit en variatie. Naast de verspanende bedrijven die zich richten op grotere series productiewerk, zien wij steeds meer bedrijven die zich juist meer richten op het maken van enkelstuks of producten die in een kleine oplage gemaakt moeten worden. Kortom, bij Cellro krijgen wij automatiseringsvraagstukken voorgelegd van metaalbewerkingsbedrijven die er allemaal een eigen strategie en filosofie op nahouden. Wij worden daardoor uitgedaagd om voor iedere strategie een passende oplossing te bieden. De drempel moet naar onze mening zo laag mogelijk zijn en de automatiseringsoplossing dient gaandeweg eenvoudig uitgebreid te kunnen worden. De flexibiliteit en modulariteit in onze hard- en software zijn juist ook voor de productie van kleinere series ideaal.

Automatisering betaalt zich sneller terug dan u denkt

Bij de overweging om te investeren in automatisering speelt het kostenaspect een grote rol. In tegenstelling tot de aanschaf van bijvoorbeeld een CNC draai- of freesbank is geld uitgeven aan automatisering voor veel ondernemers vaak minder tastbaar. De vragen ‘wat levert het mij op’ en ‘hoe snel heb ik zo’n investering terugverdiend’, komen direct op tafel als wij met bestaande of potentiële klanten in gesprek gaan. Als wij de Return-Of-Investment (ROI) met hen bespreken kijken wij niet alleen naar de kostprijs, maar ook naar het verdienpotentieel, dat wij door slimme automatisering snel kunnen vergroten. Wat betekent het als u ook in de nacht en tijdens het weekend kunt produceren? Hoe kunt u met de huidige personele bezetting aanzienlijk meer capaciteit draaien door een betere inzetbaarheid? Is het eigenlijk wel nodig om fors te investeren in extra CNC-machines, als de inzet van het bestaande machinepark door automatisering flink omhoog gebracht kan worden? Bij het maken van afwegingen helpt het u om ons daar met een frisse blik vanaf de buitenkant naar te laten kijken en om daar met de automatiseringsspecialisten van Cellro vrijuit over te sparren. Uw twijfels over de kosten en baten van automatisering kunnen wij op basis van feiten aan de hand van een ROI-berekening wegnemen. Na een inventarisatie van uw concrete automatiseringsbehoefte brengen wij alle kostenaspecten netjes voor u in beeld. Dat maakt het nemen van een beslissing voor u gelijk een stuk comfortabeler.

Veel efficiëntere inzet van uw personeel door robotisering

Al onze klanten die al jarenlang vertrouwd zijn met robotisering weten inmiddels maar al te goed dat dit geen vervanging is van de goedopgeleide vakmensen in hun bedrijf. Sterker nog, doordat veel tijdrovend, fysiek zwaar en repeterend werk door robots wordt gedaan, kunnen uw medewerkers zich veel meer richten op specialistisch werk. En op het optimaliseren van de bewerkingsprocessen. Letterlijk een stap achteruit doen van de machine levert nieuwe bruikbare inzichten op die de kwaliteit van het onbemande productieproces ten goede komen. De kernkwaliteiten van uw mensen worden daardoor optimaal benut en zij zullen nog meer plezier en voldoening uit hun werk halen. Dat heeft zeker ook nog eens een positieve uitwerking op de werksfeer, productiviteit en innovatiekracht in uw bedrijf. Dat is wat je noemt een win-winsituatie waar iedere ondernemer en werknemer blij van wordt.

Maak automatisering tastbaar, simpel en doeltreffend

Het abstracte en ontastbare van automatisering loopt eigenlijk altijd als een rode draad door de gesprekken die wij vanuit Cellro met ondernemers voeren. Wij begrijpen dat. Zeker als er nog geen ervaring is met robotisering/automatisering is het wellicht minder tastbaar. Waar specificaties voor een nieuwe CNC draai- of freesbank vaak helder zijn, is het uitdagend deze van tevoren te definiëren voor automatisering. Het helpt u om het doel wat u heeft met automatiseren vast te houden en hierbij te schakelen met partners die bewezen technologie leveren. U heeft zelf alle ingrediënten (medewerkers, machines en mooie opdrachtgevers) al in huis en automatisering moet in dat geheel een plusfactor zijn. Om het niet nodeloos ingewikkeld en duur te maken bieden wij op basis van onze inventarisatie een simpele en doeltreffende oplossing waarmee u snel zelf kunt gaan ervaren wat voor voordelen robotisering/automatisering oplevert. Zelf ondervinden is ook in dit opzicht de beste manier om het tastbaar te maken.

Laten wij kijken hoe u een begin kunt maken met automatiseren

Samenvattend is het zo dat wij bij Cellro de verantwoordelijkheid voelen om mensen te helpen bij het optimaal gebruikmaken van de automatiseringsoplossingen die wij bieden. De mens blijft in onze filosofie nu en in de toekomst centraal staan en het is steeds onze uitdaging om een automatiseringsoplossing aan te bieden die 100% aansluit op de latente behoefte in uw bedrijf. Investeren in duurzame en passende automatisering begint met bewustwording. Laat u overtuigen van de toegevoegde waarde van automatisering en zet de eerste stap om met elkaar over de concrete invulling te gaan praten. Wij kijken graag met u mee naar alle componenten die medebepalend zijn voor de configuratie van de hard- en software die nodig is om de door u geformuleerde doelstellingen te kunnen realiseren.

Cellro helpt u graag op weg!

Om u door alle bovenstaande stappen heen te loodsen heeft Cellro een uitgebreide roadmap samengesteld. Hiermee kunnen bedrijven vanaf instapniveau – met een cobot – tot een geïntegreerde productieaanpak met optimalisatieplanning en slimme logistieke oplossingen, een mooie start maken. Meer weten over het automatiseren van CNC-bewerkingsmachines? Neem snel contact met ons op!