Cellro automatisering met hardware
Proces

De impact van Cellro automatisering op het werkproces (Hardware)

Tijdens een tweetal webinars gaven Dirk van Manen en Bram de Koning uitleg over de impact van automatisering op het werkproces. In een eerder artikel ging software-engineer Dirk dieper in op de diverse mogelijkheden en met name op de eenvoud waarmee u de besturing van onze automatisering zelf in kunt stellen. In dit artikel sluit mechanisch engineer en productmanager Bram Koning daar vanuit zijn expertise op aan. Hij zoomt in op de hardware van onze automatisering voor producthandling.

Impact op productniveau

Onder het werkproces verstaan wij primair het beladen en ontladen van machines, zoals CNC draaibanken, freesbanken, draadvonkers etc. Dit zijn stuk voor stuk kostbare machines die zoveel mogelijk productie moeten draaien. De automatiseringsoplossingen van Cellro zijn er dan ook op gericht om zoveel mogelijk ‘spindeluren’ met uw machinepark te kunnen halen. Het is voor ons de uitdaging om de meest geschikte automatiseringstoepassing voor u samen te stellen. Kunt u bijvoorbeeld prima uit de voeten met Xcelarate, of sluit Elevate, Modulerate of Ultimate beter aan op het werkproces in uw bedrijf? Eén ding hebben deze vier producten gemeen. De hardware biedt op het gebied van opspanning, grippers en opslag tal van flexibele mogelijkheden. Bij het maken van de juiste keuzes uit de diverse opties staan uw productieproces en uw producten altijd centraal.

Impact qua robotcelconfiguratie

Hoe beter de automatisering aansluit op uw machinepark en het werkproces binnen uw bedrijf, des te groter en positiever zal de impact zijn. Wij adviseren u bij het samenstellen van de meest geschikte robotcelconfiguratie, waarbij we de CNC machinefunctionaliteiten meenemen. Evenals de productmix en gewenste opslagcapaciteit. De modulaire opbouw van de robotcellen maakt automatiseringsoplossingen van Cellro onderscheidend. Eenvoud is ons uitgangspunt en een optimaal rendement voor uw onderneming is ons doel.

Impact van goede hardware

Welke automatisering voor producthandling in uw bedrijf het meest geschikt is, is afhankelijk van diverse factoren. Welke machines gebruikt u, wat voor soort producten maakt u en in wat voor aantallen (series) produceert u bepaalde producten? Deze vragen zijn bepalend voor de opspanning, het type gripper of grippers die toegepast dienen te worden en indeling en opslagruimte voor de producten. Kan het product geklemd worden met dezelfde bekken als waar het ruwdeel mee geklemd kan worden, of heeft u meerdere nulpuntspansystemen in uw machine waar voor elke bewerkingsstap klemmen op staan? Kan dezelfde gripper gebruikt worden voor het ruwe deel en het half bewerkte deel? Of zijn er meerdere grippers nodig met verschillende vingers? Is de geometrie van het product geschikt om automatisch gedraaid te worden op het overnamestation? Hoe concreter onze hardware hierop is afgestemd, des te groter is de efficiëntieslag die u met de slimme automatisering van Cellro kunt maken.

Impact door slimme productopslag

Cellro maakt in alle robotcellen gebruik van een horizontale productdrager. Dit kan een lade of een tray zijn. Door producten boven elkaar op te slaan kan er een hoge opslagcapaciteit bereikt worden op een compacte vloeroppervlakte. Breedte kost immers geld, hoogte niet. De inlays zorgen ervoor dat producten door de robot geordend in de lades worden opgeslagen. Daarbij kunt u gebruik maken van onze standaard inlays, maar u kunt ook uw eigen inlays maken die aansluiten bij producten met unieke vormen. Zolang deze maar een repeterend karakter hebben om vanuit te werken. Belangrijk is om vast te stellen met welke inlays en met hoeveel lades of trays u in staat bent om zo lang mogelijk onbemand uw productie door te laten draaien

Impact op rendement

Een belangrijke vraag van ondernemers is wat de impact van automatisering in financieel opzicht is. Wat kost het en wat levert het u op? Wij hebben daarvoor een rekenmodule beschikbaar. Daarmee kunnen we laten zien in welke mate de spindeluren toenemen en de arbeidskosten afnemen. Bij bedrijven die 24/7 doordraaien zal de impact natuurlijk het grootst zijn. Maar ook klanten die meestal werken met steeds wisselende producten in kleinere series geven aan dat de automatiseringsoplossingen van Cellro zorgen voor een aanzienlijke verhoging (soms wel een verdubbeling) van het aantal spindeluren. Zoals eerder gezegd, het vinden van de optimale robotcelconfiguratie voor de automatisering van producthandling binnen uw bedrijf is daarbij de grootste uitdaging. Het is een samenspel van de goede machine, de beste opspanning, de meest geschikte gripper(s) en voldoende zorgvuldig ingedeelde opslagruimte voor uw producten.

Bekijk hier de video waarin productmanager Bram de Koning dieper ingaat op alle flexibele mogelijkheden waarmee de hardware van onze automatisering volledig op uw werkproces kan worden afgestemd. Of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en de kosten en baten voor u door te rekenen.