Machineproces automatisering
Proces

Is mijn machineproces geschikt voor automatisering?

“Automatiseren is interessant, maar ik twijfel of mijn productieproces zich hier wel voor leent. De producten die wij maken hebben te veel onvoorspelbare factoren.”

Veel verspaners die overwegen om gebruik te maken van automatisering kennen dit twijfel-gevoel. Toch blijkt hun verspanende proces bij nadere inspectie uitstekend geschikt voor automatiseren. Enerzijds blijkt de automatisering flexibeler dan aanvankelijk gedacht. Anderzijds zijn de optimalisatieslagen voor processtabilisatie verrassend eenvoudig stapsgewijs te maken.

Daarover gaat dit blog. We bekijken het belang van een stabiel productieproces om effectief te kunnen automatiseren. En belangrijker nog, we zetten de meest bepalende factoren op een rij die de stabiliteit van uw productieproces waarborgen. U zult zien: processtabiliteit – en daarmee automatisering – is stuurbaar.

Is een stabiel proces noodzakelijk voor automatisering?

Om middels automatisering de maximale productiviteit van uw machines te benutten, is het wenselijk om de manier waarop u produceert zo stabiel en voorspelbaar mogelijk te maken.

Op het eerste gezicht lijkt dat lastig, want veel facetten van het productieproces vertonen willekeur. Hoe lang gaat een gereedschap mee? Hoe consistent laat het materiaal zich bewerken? Wat zijn de temperatuurcondities? Automatisering verlangt een zekere mate van stuurbaarheid in deze factoren. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. In de praktijk zal automatisering dan ook gefaseerd worden geïmplementeerd, waarbij gestart wordt met de productietakken die zich het best laten stabiliseren.

 

Wat zijn de voorwaarden voor een stabiel proces?

Een stabiel productieproces vereist beheersing van de spanen, gereedschap, materiaal en omgevingscondities.

1. Spaanbeheersing

Een gedegen spaanbeheersing betekent een betrouwbaar productieproces. Het verbeteren van spaanvorming leidt tot een betere oppervlakte-afwerking en minder risico op het breken van gereedschap. Spaanbeheersing komt redelijkerwijs de kwaliteit van het verspaande product ten goede. De mate waarin spaanbeheersing problemen opwerpt is sterk afhankelijk van de bewerking. In de regel is spaanbeheersing makkelijker te realiseren bij frezen dan bij draaien. Ook draad- en zinkvonken zijn in dit opzicht stabiele bewerkingsprocessen.

2. Gereedschapsbeheersing

De levensduur van gereedschap is geen stabiele factor. In het bijzonder bij handmatige aansturing van de machine varieert dit sterk. Voor automatisering dient men zich te baseren aan de veilige kant van de slijtagemiddel om een stabiel proces te waarborgen. De ideale configuratie is om net iets onder de gemiddelde levensduur van het gereedschap te zitten. Hoewel hiermee de gereedschapskosten lichtelijk toenemen, wordt dit ruimschoots terugverdiend door de toename in efficiëntie.

3. Materiaal

Produceert u veelal dezelfde materialen of familiedelen? Dan loont het om per groep het proces te stabiliseren. De beheersing van spanen en gereedschap verloopt immers anders bij verschillende materiaalsoorten. Voor het ene materiaal is de bewerkbaarheid eenvoudiger dan de andere. Zo laten kunststof en aluminium zich over het algemeen gemakkelijk bewerken, terwijl staal, RSV en exoten lastiger zijn. Hoe nauwkeuriger u processen vastlegt per materiaal, des te korter u uw productietijden kunt maken en des te groter uw output.

4. Omgevingscondities

De koeling en smering van een machine waken over de continuïteit van de productie. Wanneer deze factoren continu op peil zijn kan er langdurig onbemand worden geproduceerd.

 

De grootste bottleneck voor een stabiel proces…

Om het maximale uit automatisering te halen, dienen bovenstaande factoren beheerst te worden. Dat gebeurt nu in veel verspanende bedrijven nog niet. Het goede nieuws: dat is niet omdat het niet kan, maar omdat het simpelweg ‘nog niet gebeurt’. De mens is de grootste instabiele factor.

Voor succesvolle procesoptimalisatie is het essentieel om het machineproces niet te ontregelen door menselijke willekeur. De vakman van de toekomst overziet in plaats daarvan het proces en waakt voor de stabiliteit.

Een 100% stabiel proces bestaat niet. U kunt stap voor stap beginnen met automatiseren, ook als uw proces niet stabiel is. Wanneer u eenmaal met automatisering begint, ontdekt u op welke fronten er meer stabiliteit in uw productieprocessen gebracht kan worden. Gevolg: u haalt méér uit uw automatisering. Stabiliteit is dus een voorwaarde én resultaat van automatisering.

 

Laagdrempelig starten met automatiseren

Maak het uzelf gemakkelijk. Wanneer u begint met het automatiseren van de meest terugkerende en beheersbare taken van uw productie, zal u snelle verhogingen zien van uw rendement.

Een compacte en flexibel inzetbare oplossing als Xcelerate is hiervoor bij uitstek geschikt. Gemiddeld genomen verdient u dit systeem al bij slechts 4 uur inzet per dag terug. Vervolgens kunt u de inzet van uw automatisering uitbouwen om stapje voor stapje meer stabiliteit te brengen in uw machineproces.

Overweegt u om de eerste stap(pen) te zetten? We helpen u graag op weg!